گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت آقای محمد علی سلیمی کرامت

ختم قرآن به نیت آقای محمد علی سلیمی کرامت

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد