گروه ختم قرآن

شادی روح مرحوم کربلایی درویش نصیری گله

شادی روح مرحوم کربلایی درویش نصیری گله

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
قاسم پور نصیری جزء 1 را تقبل کرد