گروه ختم قرآن

سحر عزیزم

سحر عزیزم

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0916***2861 جزء 27 را تقبل کرد
0916***2861 1000 صلوات را تقبل کرد