گروه ختم قرآن

صفحه خواني قرآن كريم

صفحه خواني قرآن كريم

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0912***6309 220 صلوات را تقبل کرد