گروه ختم قرآن

حاجیه خانم زینب صادقی

حاجیه خانم زینب صادقی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
0992***0029 جزء 1 را تقبل کرد