گروه ختم قرآن

به یاد مرتضی فیض

به یاد مرتضی فیض

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
مهدی نجفی 20 صلوات را تقبل کرد