گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به ذاکر اهل بیت مرحوم حجةالاسلام علی عبدلی و همسر گرامیشان

ختم قرآن هدیه به ذاکر اهل بیت مرحوم حجةالاسلام علی عبدلی و همسر گرامیشان

میزان مشارکت

35


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,900 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 12 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد