گروه ختم قرآن

ختم قرآن نثار روح پر فتوح عالم ربانی علامه حسن حسن زاده آملی

ختم قرآن نثار روح پر فتوح عالم ربانی علامه حسن حسن زاده آملی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد