گروه ختم قرآن

شفای مریض صدیقه سید حسن

شفای مریض صدیقه سید حسن

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
زهرا لطفی 20 صلوات را تقبل کرد