گروه ختم قرآن

مرحوم مغفور حاج قاسم زین العابدینی و مرحومه زهرا زین العابدینی و مرحومه فاطمه زین العابدینی

مرحوم مغفور حاج قاسم زین العابدینی و مرحومه زهرا زین العابدینی و مرحومه فاطمه زین العابدینی

میزان مشارکت

10


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
0912***7758 حزب 1 را تقبل کرد
0912***7758 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
0912***7758 جزء 1 را تقبل کرد
0912***7758 100 صلوات را تقبل کرد