گروه ختم قرآن

ختم قران برای شادی روح علی اکبر علی زاده اردبیلی

ختم قران برای شادی روح علی اکبر علی زاده اردبیلی

میزان مشارکت

47


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,680 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 50 تا انتهای صفحه 59 (10 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 49 تا انتهای صفحه 49 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد