گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحوم فاضلی

ختم قرآن به نیت مرحوم فاضلی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
محمد بهزادی جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
امیر یوسفی جزء 14 را تقبل کرد