گروه ختم قرآن

المصطفی

المصطفی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سعید رحیمی جزء 1 را تقبل کرد
جواد نجفی جزء 4 را تقبل کرد
جواد نجفی جزء 1 را تقبل کرد