گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر مریم طارم

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه مغفوره سرکار خانم دکتر مریم طارم

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,180 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 10 (10 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد