گروه ختم قرآن

شب هفتم مرحومه نورتاج بوالحسنی

شب هفتم مرحومه نورتاج بوالحسنی

میزان مشارکت

87


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,860 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد