گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای عزیزجون

ختم قرآن برای عزیزجون

میزان مشارکت

21


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 38 (37 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 114 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد