گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای سعید بیگ‌زاده

ختم قرآن برای سعید بیگ‌زاده

میزان مشارکت

51


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,360 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
سجاد حیدری 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 13 تا انتهای صفحه 14 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 12 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد