گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم هدیه به روح پدری مهربان مرحوم فریبرز درویش پور

ختم قرآن کریم هدیه به روح پدری مهربان مرحوم فریبرز درویش پور

میزان مشارکت

27


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,960 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1220 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد