گروه ختم قرآن

ختم قرآن شادروان عبدالکریم نقی زاده و همه اموات مخاطبین شرکت کننده در طرح

ختم قرآن شادروان عبدالکریم نقی زاده و همه اموات مخاطبین شرکت کننده در طرح

میزان مشارکت

116


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,240 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
خانم آزاده 20 صلوات را تقبل کرد
خانم آزاده از ابتدای صفحه 15 تا انتهای صفحه 15 (1 صفحه) را تقبل کرد
Milad Aboalfathy 2000 صلوات را تقبل کرد
Milad Aboalfathy جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
Milad Aboalfathy 1000 صلوات را تقبل کرد
Milad Aboalfathy جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد