گروه ختم قرآن

ختم قران جهت مرحوم کربلایی عبدالکریم نقی زاده

ختم قران جهت مرحوم کربلایی عبدالکریم نقی زاده

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0918***0524 جزء 30 را تقبل کرد
0912***3147 جزء 2 را تقبل کرد
0912***3147 جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
ف کریمی جزء 2 را تقبل کرد
غفورنقی زاد نقی زاد جزء 1 را تقبل کرد