گروه ختم قرآن

ختم صلوات برای شفای خدیجه تاجیک و خانواده

ختم صلوات برای شفای خدیجه تاجیک و خانواده

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,840 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
Amir Jahanpoor 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 3080 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
Amir Jahanpoor 20 صلوات را تقبل کرد