گروه ختم قرآن

ختم قرآن هفتگی

ختم قرآن هفتگی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0933***6198 جزء 4 را تقبل کرد
0933***6198 حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد