گروه ختم قرآن

گروه ختم قرآن برای شادی روح مرحومه زینب کبری آکیول

گروه ختم قرآن برای شادی روح مرحومه زینب کبری آکیول

میزان مشارکت

326


تعداد ختم ها :

صلوات: 30,400 صفحه خوانی: 2 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 604 (598 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد