گروه ختم قرآن

کربلایی حاجیه خانم بلقیس کهلایی

کربلایی حاجیه خانم بلقیس کهلایی

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,900 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 80 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
فاطمه رحیمی 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه رحیمی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 5 (5 صفحه) را تقبل کرد