گروه ختم قرآن

ختم قرآن شادروان علی غلامی

ختم قرآن شادروان علی غلامی

میزان مشارکت

10


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کیمیا خوشرو جزء 30 را تقبل کرد
کیمیا خوشرو جزء 30 را تقبل کرد
کیمیا خوشرو جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد