گروه ختم قرآن

مهندس حسین افسری

مهندس حسین افسری

میزان مشارکت

11


تعداد ختم ها :

صلوات: 30,020 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد