گروه ختم قرآن

شادروان محمدرضا کاظمی نژاد

شادروان محمدرضا کاظمی نژاد

میزان مشارکت

234


تعداد ختم ها :

صلوات: 21,540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 329 تا انتهای صفحه 329 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 32 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 328 تا انتهای صفحه 328 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 31 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 327 تا انتهای صفحه 327 (1 صفحه) را تقبل کرد