گروه ختم قرآن

شادی روح خادم الحسین علی فرهمند

شادی روح خادم الحسین علی فرهمند

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
علی فرهمند 100 صلوات را تقبل کرد