گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات🌼

ختم قرآن و صلوات🌼

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
0902***7805 20 صلوات را تقبل کرد
0902***7805 20 صلوات را تقبل کرد