گروه ختم قرآن

گروه ختم قران جهت شادروان محمدعلی علی اکبر یزدی

گروه ختم قران جهت شادروان محمدعلی علی اکبر یزدی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 15,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد