گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح زنده یاد دکتر سید مرتضی میرترابی

ختم قرآن جهت شادی روح زنده یاد دکتر سید مرتضی میرترابی

میزان مشارکت

92


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 13 تا انتهای صفحه 13 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 12 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 119 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 118 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 117 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد