گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح مرحوم حاج آقا وهاب سید برزانی

ختم قرآن هدیه به روح مرحوم حاج آقا وهاب سید برزانی

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد