گروه ختم قرآن

ختم قرآن بمناسبت هفتمین روز درگذشت حاج حسن خدیور

ختم قرآن بمناسبت هفتمین روز درگذشت حاج حسن خدیور

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
نفیسه فرشچی جزء 14 را تقبل کرد
نفیسه فرشچی 60 صلوات را تقبل کرد
مهسا بوجار جزء 5 را تقبل کرد