گروه ختم قرآن

یادبود مادر محترم اساتید گرامی خانم ها الهی نیک

یادبود مادر محترم اساتید گرامی خانم ها الهی نیک

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 3 (3 صفحه) را تقبل کرد
سید صنعتی 20 صلوات را تقبل کرد