گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مادرم "فاطمه اعظمی" همسر "سید جلیل ابن‌تراب"

ختم قرآن برای شادی روح مادرم "فاطمه اعظمی" همسر "سید جلیل ابن‌تراب"

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0935***1361 20 صلوات را تقبل کرد