گروه ختم قرآن

به مناسبت هفتمین روز درگذشت

به مناسبت هفتمین روز درگذشت

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سجاد اله دین از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 8 (8 صفحه) را تقبل کرد
سجاد اله دین 80 صلوات را تقبل کرد