گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح حاج محمدعلی منصوری پور

ختم قرآن جهت شادی روح حاج محمدعلی منصوری پور

میزان مشارکت

37


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,960 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
0912***4197 جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد