گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم بدرقه مرحوم حاج محمدعلی صابری

ختم قرآن کریم بدرقه مرحوم حاج محمدعلی صابری

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
محمد علی صابری 20 صلوات را تقبل کرد