گروه ختم قرآن

کلثوم (بتول) مهدی زاده مژدهی

کلثوم (بتول) مهدی زاده مژدهی

میزان مشارکت

1,498


تعداد ختم ها :

صلوات: 35,940 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 44

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد