گروه ختم قرآن

ختم قرآن خانم عطائیه نصیری

ختم قرآن خانم عطائیه نصیری

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 400 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0910***1663 400 صلوات را تقبل کرد