گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم به یاد دانش آموز سمپادی محمدمهدی حقانی پور

ختم قرآن کریم به یاد دانش آموز سمپادی محمدمهدی حقانی پور

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
حمید اخوان جزء 1 را تقبل کرد
حمید اخوان جزء 1 را تقبل کرد
حمید اخوان 20 صلوات را تقبل کرد