گروه ختم قرآن

مراسم آنلاین ختم قرآن کریم (گروه فارع التحصیلان ورودی ۷۱ دانشکده نفت)

مراسم آنلاین ختم قرآن کریم (گروه فارع التحصیلان ورودی ۷۱ دانشکده نفت)

میزان مشارکت

19


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,340 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد
عباس واشقانی فراهانی 3320 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد