گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح محمد فولادی

ختم قرآن جهت شادی روح محمد فولادی

میزان مشارکت

92


تعداد ختم ها :

صلوات: 9,480 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد