گروه ختم قرآن

ياد بود مجازي و ختم قرآن آنلاين مرحوم حاج حسين پارسي فر

ياد بود مجازي و ختم قرآن آنلاين مرحوم حاج حسين پارسي فر

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0912***6320 جزء 30 را تقبل کرد