گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم هدیه به روح مطهر آیةالله سید محمود موسوی نژاد

ختم قرآن کریم هدیه به روح مطهر آیةالله سید محمود موسوی نژاد

میزان مشارکت

271


تعداد ختم ها :

صلوات: 34,500 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 63 (63 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 600 تا انتهای صفحه 604 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 550 تا انتهای صفحه 599 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 500 تا انتهای صفحه 549 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 450 تا انتهای صفحه 499 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 400 تا انتهای صفحه 449 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 350 تا انتهای صفحه 399 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 300 تا انتهای صفحه 349 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 250 تا انتهای صفحه 299 (50 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 200 تا انتهای صفحه 249 (50 صفحه) را تقبل کرد