گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم هدیه به روح مطهر آیةالله سید محمود موسوی نژاد

ختم قرآن کریم هدیه به روح مطهر آیةالله سید محمود موسوی نژاد

میزان مشارکت

257


تعداد ختم ها :

صلوات: 33,400 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 68 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 67 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 66 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 65 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 34 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 33 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد