گروه ختم قرآن

مرحومه سارا پرند

مرحومه سارا پرند

میزان مشارکت

37


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 21 تا انتهای صفحه 21 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 20 تا انتهای صفحه 20 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 19 تا انتهای صفحه 19 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 18 تا انتهای صفحه 18 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد