گروه ختم قرآن

ختم قران دسته جمعی برای خانم افسانه نوری .عزیز تازه از دنیا رفته

ختم قران دسته جمعی برای خانم افسانه نوری .عزیز تازه از دنیا رفته

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد
0903***6353 از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 6 (3 صفحه) را تقبل کرد
0903***6353 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 3 (3 صفحه) را تقبل کرد
0903***6353 20 صلوات را تقبل کرد