گروه ختم قرآن

استاد مرحوم ناصر حاجتمند

استاد مرحوم ناصر حاجتمند

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد