گروه ختم قرآن

ختم قران و صلوات برای مادرمان ( مرحومه مغفوره حاجیه خانم گوطلا کرنوکر)

ختم قران و صلوات برای مادرمان ( مرحومه مغفوره حاجیه خانم گوطلا کرنوکر)

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 80 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
محمد ساکی 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد