گروه ختم قرآن

ختم قرآن بیاد مرحوم حاج غلامحیدر توحیدی

ختم قرآن بیاد مرحوم حاج غلامحیدر توحیدی

میزان مشارکت

76


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,160 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 340 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 304 تا انتهای صفحه 304 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 303 (303 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد